Apps, Games Hay PC, Mobile
Google Play bị lỗi 492 - Không cài đặt được ứng dụng
Admin

Google Play bị lỗi 492 - Không cài đặt được ứng dụng

CH Play bị lỗi và cách khắc phục
Cách tải down load và cập nhật Ch Play, sửa lỗi Ch Play bị lỗi máy chủ, tại sao không vào được Ch Play lỗi không tải được ứng dụng trò chơi trên Ch Play, ch play dừng lại đột ngột hoặc lỗi không thể đăng nhập được Ch Play hay mất kết nối....
Việc sử dụng Google Play để tải Game, Ứng dụng là rất cần thiết và không thể thiếu cho điện thoại và thiết bị Android được. Với các máy Google Play chạy ổn định thì không nói làm gì, nhiều khi bạn cũng sẽ gặp phải những lỗi rất khó chịu mà không biết khắc phục như thế nào? Thay vì gỡ ứng dụng phần mềm Google Play APK ra cài lại thì bạn hãy làm theo cách dưới đây nhé:Google Play (CH Play) Store Error 492 (Google Play bị Lỗi 492)
Mô tả lỗi: Google Play bị lỗi không cho phép cài ứng dụng, phần mềm trên Store nên Bạn không thể cài đặt ứng dụng vì bộ đệm Davlik.
Cách khắc phục lỗi 492:


Cách giải quyết khá đơn giản: vào Settings - Apps - chọn tab All để liệt kê tất cả ứng dụng và dịch vụ trên thiết bị, sau đó tìm đến nơi có các dịch vụ Google - chọn Clear Data - Force Stop. Tiến hành lại với ứng dụng Google Play Store rồi tải lại ứng dụng. Chúc bạn may mắn và sửa lỗi thành công nhé.

Bản dịch tiếng Anh

The use of Google Play to download games, apps are essential and indispensable for the phone and Android devices. With the machine running stability Google Play does not say what to do, sometimes you'll encounter very annoying bug that does not know how to fix? Instead of removing the Google Play application software to reinstall, you follow the way below offline:

Google Play Store Error 492 (Google Play is Error 492)
Description Error: Google Play does not allow installing faulty applications, software Store so you can not install applications because Davlik buffer.
How to fix the error 492:
The workaround is simple: go to Settings - Apps - to select the All tab lists all applications and services on the device, then locate where Google services - select Clear Data - Stop Force. Conducting the Google Play Store app and then download the app again. Good luck and successful fix offline.