Apps, Games Hay PC, Mobile
Google Play Store bị lỗi 403
Admin

Google Play Store bị lỗi 403

Google Play là kho game ứng dụng không thể thiếu cho điện thoại Android của bạn, đây là ứng dụng lớn và được sử dụng nhiều nhất, tuy nhiên không phải lúc nào ứng dụng phần mềm Google Play Store này cũng hoạt động ngon lành và trơn tru phải không nào? Nhiều khi gặp những lỗi khó hiểu như lỗi 403, các bạn hãy xem qua cách giải quyết khi gặp lỗi này nhé


Google Play Store Error 403
Mô tả lỗi 403 của Google Play:
Lỗi xảy ra khi bạn không tải được ứng dụng và nhận được thông báo là yêu cầu đang bị cấm (Request is Forbidden). Lỗi này thường xảy ra khi bạn sử dụng 2 Account CH Play để tải và mua ứng dụng, game trên cùng thiết bị hay điện thoại di động của bạn, đối với lỗi này có 5 cách giải quyết như sau và bạn hãy thử xem nhé:

1. Vào Google Play Store bằng tài khoản Google chính của thiết bị. Tiến hành gỡ bỏ ứng dụng bị lỗi. Thử tải lại ứng dụng.

2. Gỡ thiết lập proxy trước đó nếu có, bằng cách vào Settings - Wireless Networks.

3. Nếu vẫn không được, hãy thử xóa bỏ lịch sử tìm kiếm trên Play Store bằng cách vào Settings (trên chợ ứng dụng) - Clear Search History.

4. Tạo thêm một tài khoản Google mới và sử dụng nó cho Play Store. Thay đổi tài khoản bằng cách vào Google Play Store - Menu - Select Accounts - chọn tài khoản mới tạo và thử tải lại ứng dụng.

5. Cuối cùng, nếu mọi việc vẫn chưa được giải quyết, hãy gỡ bỏ các tài khoản Google phụ, chỉ để lại duy nhất tài khoản chính, khởi động lại thiết bị và sau đó tiến hành tải cũng như cài đặt lại ứng dụng.

Bản dịch tiếng Anh
Google Play Store Error 403
Description of error:
The error occurs when you can not download the app and get a notification is required are prohibited (Request is Forbidden). This error usually occurs when you use 2 Account to download and purchase the Google+ app, game on the same device or your mobile phone, for this error 5 following workarounds and you try to overlook:

1. On the Google Play Store using your Google account's main device. Proceed to remove faulty applications. Try reloading applications.

2. Remove the previous proxy settings if any, by going to Settings - Wireless Networks.

3. If all else fails, try removing the search history on the Play Store by going to Settings (on the app marketplace) - Clear Search History.

4. Create a new Google account and use it for the Play Store. Change account by going to the Google Play Store - Menu - Select Accounts - select the newly created account and try reloading the application.

5. Finally, if things are not resolved, uninstall the Google account side, leaving only single master account, reboot the device and then proceed to download and install the application again .
Nếu máy chưa có ứng dụng Google Play APK thì tải về tại đây nhé: http://www.tai-google-play.com/